ROLF KARBELIUS


Född 1944, Frösön, Jämtland.

Konststudier i Stockholm 1964-67, därefter studier i Paris, Bretagne och Provence 1967-71.

Efter studierna bosatt i Stockholm, sedan 1984 bosatt i Östersund.


SEPARATUTSTÄLLNINGAR:

Öregrund 1973

Stockholm 1974 –75 –79 –83 –84 –86 –89 –93

Göteborg1975 –77 – 81

Östersund 1974 –76 –79 –81 –82 –88 –93 –96 
2002 –2006 -2010 

Båstad 1975

Borlänge1980

Backe 1983

Djursholm 1986

Åre 1990

Dublin 1993

Banverkets museum
Ängelholm 1999

Jämtlands läns museum 1977 –1994 –1998 –2002

Härjedalens Fjällmuseum 2006/2007

Lars Bolin Gallery 2010, 2013

Galleri S 2015

Jamtli Exercishall 2017

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR:

Stockholm 1967 –75 –76 därefter årligen till 1988

Södertälje 1986

Östersund 1974 –76 –77 –80 –82 –88 –95 –98 
2002 –2004 –2005 –2006 ¬-2010

VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR:

”Konst i Jämtland/Härjedalen” 1974-76

”Svensk vardag” regi Konstnärscentrum 1978-80

”Du, jag och Sverige” regi SIDA 1978-80

”Härjedalshus” Jämtland-Härjedalen 1994
separatutställning 
”Inlandsbanan – saga och verklighet” 1999
separatutställn. på järnväg

SALONGER – Jurybedömda

”Norrlandssalongen” 1978

”Höstsalong” Länsmuseet, Östersund 1980

”Jämtlandssalongen ”Konstfrämjandet 1982
”
Konstsalong” Länsmuseet, Östersund 1989

”Nordkalottens Höstsalong” Luleå 1989

”Aktuella Jämtar” Länsmuseet, Östersund 2001

”Höstsalong 2002”
Jamtli, Östersund 2002

OFFENTLIGA UPPDRAG:

Konstnärlig utsmyckning,
Handelsbanken Odenplan, Stockholm
Brunflo Hälsocentral, Östersund
Orrviken skola, Östersund

UTGIVNA BÖCKER:

”Östersundshus” 1977

”Jämtlandshus” 1979
 ”Frösöhus” 1988
”
à propos” 1991

”Härjedalshus” 1994

”Inlandsbanan -saga och verklighet” 1998

”Anstalten” 1999

”Kyrkor, kapell och bönehus”2008

MEDVERKAN I PRESS OCH RADIO:

”Karbelius krönika” i Sveriges Radio P4, var vecka 1997-2003

Serier om och kring kultur i flera tidningar från 1973 och fortfarande – Bild/text

SCENOGRAFISK MEDVERKAN I FILM OCH TV:

”Kråsnålen” TV-serie för TV2 1986–87

”L´homme” för franskt filmbolag
1987
 ”Vargens tid” Svensk Filmindustri/Hans Alfredsson 1988

REPRESENTERAD:

Jämtlands läns museum

Jämtlands läns landsting

Västerbottens läns landsting

Östersunds kommuns samlingar

Flertalet kommuner i Jämtlands län

Stockholms läns landstings samlingar

Statens konstråds samlingar

Föreningen ”Våra Gårdar
”
Nationalmuseum, porträttsamlingarna

Drottningholms slott

Svenska kyrkan

Härjedalens Fjällmuseum

LITTERATUR
Bl.a:
 ”Norrländsk uppslagsbok”

”Konstnärslexikon” Natur & Kultur (1982, 1991)

”Konstnärer i Norrland”

”Konstnärer i Norr”

”Norrljus” (2003)

”Konzta” (2004)

Jämten (2012)

100 år och hundra konstnärer (2012)

STIPENDIER:

Erhållit stipendium från Konstakademien 1976
från Sveriges Författarfond 1995, 1998, 2000

Mottagit Länstidningens i Östersund kulturpris för 1998

Erhållit Östersunds kommuns kulturstipendium 1998

Stipendium ur Tecknarnas Fotokopieringsfond 1999, 2004

Av Norrlandsförbundet tilldelad ”Olof Högbergplaketten” för år 2000

Stipendium Författarnas fotokopieringsfond 2004

Anslag ur Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Medlem i Konstnärernas Riksorganisation (KRO)

–”– Svenska Tecknare (ST)

–”– Nordiska Tecknare (NT)

–”– Sveriges FörfattarFörbund (SFF)

–”– Konstnärscentrum